ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey
Стартира нов Еразъм+ проект насочен към педагогически специалисти в начална образователна степен, деца и ученици с обучителни трудности и STEAM
 
На 21-22.09.2022 г. Hellenic Open University, Атина, Гърция беше домакин на началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма ЕРАЗЪМ+ и се изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания и България.
Този 3-годишен проект има за цел да предотврати преждевременното социалното изключване на учениците с обучителни трудности от начална образователна степен, както и да подобри и популяризира STEAM техниките в специалното образование на европейско ниво. В рамките на проекта, STEAM се използва както като средство, така и като цел за осигуряване на необходимата промяна в специалното образование в начална степен за повишаване на квалификацията на вече работещите педагози и при студентите по педагогика. Използването на STEAM спомага за премахването на бариерите, пред които са изправени значителен брой ученици, тихо, бавно и косвено маргинализирани поради липсата на STEAM умения и липсата на методология свързваща STEAM и образователните модели за специално образование.
На срещата присъстваха представители на университети, министерства и институции от Гърция, Испания, Кипър и България.
Срещата беше достъпна и в Zoom за тези партньори, които не можаха да присъстват лично на срещата.
 
Представени бяха очакванията и отговорностите по проекта, структурата и организацията на работния процес. Обсъдени бяха работните пакети и очакваните от тях резултати. Разгледани бяха предложената системата за управление на проекта, начините за събиране и анализ образователни практики, образователни и компетентностни рамки за STEAM в специалното образование. Засегнати бяха и теми като осигуряване на качеството в проекта SpicE, средствата за разпространение на информация по проекта, каналите и материалите както и кратък преглед на работните пакети, отнасящи се до професионалното развитие на педагозите в областта на STEAM, както и пилотното тестване и оценка на бъдещите резултати от проекта.
 
За повече информация посетете уебсайта на проекта: spiceacademy.eu или разгледайте неговите социални медии във Facebook, Twitter и YouTube на @SpicEAcademyEU.

Horizontal-banner-SpicE-jpg-ls0u
unnamed-3-jpg-qh2q
unnamed-2-1-jpg-ctwb
unnamed-3-1-jpg-wi86