ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ“
От 26-28.11.2023 г. в Гранд Хотел Пловдив, под патронажа на Министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов, се състоя НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИ“. Събитието се организира от Министерство на Образованието и Науката, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Синдикат на Българските Учители и Асоциация на Департаментите за квалификация на учители в България.
Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), при Тракийски университет беше представен от проф. д-р Галя Кожухарова, директор и главен асистент Вера Тодорова, които взеха отношение по въпроси в дискусиите на интегриране на дигитални технологии в квалификацията на учители (компетентностен и STEM подход, дигитална раница) и социално-емоционално образование, кризисни събития и кризисен подход в квалификацията на учителите.
Събитието събра представители на Регионалните управления на образованието, експерти, педагогически специалисти, представители на университетите и Департаментите за квалификация. Дискусиите очертаха настоящото състояние и акцентираха върху посоката за бъдеще развитие на социално и емоционалното учене в условията на кризи, бедствия и предизвикателства, както и подпомагане на интегриране на дигиталните технологиите в образователния процес и повишаване на мотивацията, компетентности и умения на педагогическите специалисти.
373487785-1405957370268589-2909935108983462900-n-jpg-jlg6
IMG-4450-JPG-2g48

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт