ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Методическа система за формиране на функционална математическа грамотност на учениците
Автор: Маня Манева
ISBN 978-954-691-105-6

Анотация: Настоящата монография е актуална поради идеята за обръщане на фокуса от обучение към учене, което формира умения и компетентности. Анализирани са възможностите за интегриране на традиционните методи на обучение и иновативните методи за формиране на функционална математическа грамотност у учениците. Представената методическа система за формиране на функционална математическа грамотност е съобразена с педагогическите и частно-дидактическите цели на обучението по математика, в контекста на конструктивизма и личностно-ориентиране на процеса на обучение. В монографията са предложени теоретични и практико-приложни идеи за усъвършенстване на обучението по математика в прогимназиален етап и за повишаване успеваемостта на учениците в Националното външно оценяване в края на VII клас по математика и международното оценяване PISA.

Монографията може да изтеглите от тук