ДИПКУ

На 09.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Култивиране на толерантност в образователна среда           На 10.03.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас          

Методическа система за формиране на функционална математическа грамотност на учениците
Автор: Маня Манева
ISBN 978-954-691-105-6

Анотация: Настоящата монография е актуална поради идеята за обръщане на фокуса от обучение към учене, което формира умения и компетентности. Анализирани са възможностите за интегриране на традиционните методи на обучение и иновативните методи за формиране на функционална математическа грамотност у учениците. Представената методическа система за формиране на функционална математическа грамотност е съобразена с педагогическите и частно-дидактическите цели на обучението по математика, в контекста на конструктивизма и личностно-ориентиране на процеса на обучение. В монографията са предложени теоретични и практико-приложни идеи за усъвършенстване на обучението по математика в прогимназиален етап и за повишаване успеваемостта на учениците в Националното външно оценяване в края на VII клас по математика и международното оценяване PISA.

Монографията може да изтеглите от тук