ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Класиране на конкурс „Моята добра практика за социално-емоционално учене“
Екипът на ДИПКУ - Тракийски университет благодари на участниците в конкурса! Благодарим Ви, че така всеотдайно и отговорно въвеждате децата и учениците в света на осъзнатите емоции и пълноценните взаимоотношения! Честито на класираните!

Добра практика за Социално-емоционално учене в детската градина:
Първо място: Весела Иванова, ДГ "Никола Вапцаров"
Добра практика "Вълшебствата на чувствата"
занятие за Трета група на ДГ

Добра практика за Социално-емоционално учене в начален етап
Първо място: Йорданка Първанова, ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Хасково
практика за 4.кл. "Как да издаваме вестник с кауза или...за "различните" деца с ...любов"
Второ място: Ани Иванова Аврамова - Шейтанова, ОУ "Христо Максимов", гр. Самоков
Практика за 3.кл.: Обичам себе си - обичам другите"

Добра практика за Социално-емоционално учене в прогимназиален етап
Първо място: Капка Николова, СУ "Гео Милев", гр. Варна 5.кл "Лична зона на комфорт"

Добра практика за Социално-емоционално учене в гимназиален етап
Първо място: Ирина Бодурова, СУ "Антим Първи", гр. Златоград
практика за 11.кл.: "Цветовете на приятелството!