Електронно списание “Педагогически форум” 2023 - извънреден брой
Korica-br-PF2023-izvanreden-Tom1-jpg-q0pu
Сборник с доклади от XXIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, който ще се проведе на 22-25.06.2023 г.
Том 1 може да изтеглите от тук.

Том 2 може да изтеглите от тук