ДИПКУ

На 07.10.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Четири управленски рамки в помощ на училищното управление           На 14.10.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM-базираното обучение          

Електронно списание “Педагогически форум” 2023 - извънреден брой
Korica-br-PF2023-izvanreden-Tom1-jpg-q0pu
Сборник с доклади от XXIII Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образователни трансформации – технологии, добродетели, благополучие”, който ще се проведе на 22-25.06.2023 г.
Том 1 може да изтеглите от тук.

Том 2 може да изтеглите от тук