ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Е-списание Педагогически форум
korica-bg-resized-jpg-qql4-1
Електронното научно-методическо списание "Педагогически форум" е официално издание на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора, България. То е със свободен достъп според определението на BOAI.

Основано е през 2013 година и излиза в четири броя годишно. Списанието е мултидисциплинарно научно издание, включващо всички аспекти на педагогическата наука – теория на възпитанието и дидактика, методика на обучението, организация и управление на образованието.

Списанието е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране http://www.nacid.bg

Списанието е предназначено за учители, университетски преподаватели, студенти, специализанти и докторанти, специалисти във всички образователни области и степени.

Е-списание Педогогически форум