ДИПКУ

На 22.04.2023 г. ще се проведе присъствен курс на тема Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение           Стартират подготвителните курсове за ПКС          

Дни на науката и иновациите: “Чиста енергия. Състояние и перспективи”
На 03.06 и 04.06.2022 Тракийският университет - Стара Загора ще бъде домакин на събитие, свързано с прехода към зелена енергия, организирано със Съвместно
предприятие „Чист Водород“ към Хоризонт Европа.


3 юни 2022, 14:00 – 17:30 часа
Културен център, Стара Загора. (бивш синдикален дом)


Научно-популярна конференция “Устойчиви решения за зелената енергийна трансформация”
Организатор: Тракийски университет с подкрепата на община Стара Загора.

Програмата на конференцията включва доклади, научни съобщения и презентации, представени и достъпни за обществеността и широката научна аудитория, които са посветени на теми, свързани с възобновяемите енергийни източници, управлението на климатичните промени и др.

Целта на конференцията е запознаването на обществеността в Стара Загора и региона с предизвикателствата, последните научни постижения в тази област и иновациите и възможностите които те предлагат за зеления преход на Община Стара Загора.

Участието в конференцията може да бъде присъствено или онлайн. Работни езици български и английски.

3 юни 2022, 18:00 часа
Културен център, Стара Загора.

Откриване на изложба на тема: “Земята няма реплика! – 2“ на студенти от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн от Педагогически факултет на Тракийски университет
 
4 юни 2022

“Стара Загора - Водородна долина.”

Събитието се организира по инициатива на Съвместно предприятие „Чист Водород“ към Хоризонт Европа с присъствието на г-жа Мария Габриел - еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж със съдействието на Тракийски университет и община Стара Загора.

10:00 – 10:45, 4 юни 2022
„ВОДОРОДНО УЧИЛИЩЕ“ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Организатор: Тракийски университет
Място: Бул. Цар Симеон Велики 108, Стара Загора (пред Културен център)

10:00 - Откриване от г-жа Мария Габриел и г-н Барт Биебук
  • “Hy Race” - демонстрации на на умалени прототипи на автомобили, задвижвани с водород и на устройства за генериране на водород;
  • Представяне на постери, прожекции на образователни клипове и филми, както и много други демонстрации, въвеждащи в света на водорода.

     
10:45 - 12:30, 4 юни 2022
Дискусия с обществеността “Водородна долина Стара Загора - нови перспективи пред региона“

С участието на:
  • г-жа Мария Габриел - Европейски комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж;
  • г-н Bart Biebuyck - изпълнителен директор на Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU);

 
Kartina1-1-jpg-77cg
Bez-ime-2-png-5520
Kartina2-1-png-5gj0-1