Статии в "Педагогически форум"

Електронно списание “Педагогически форум” 2017 - извънреден брой
Сборник с доклади от XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование”, проведен на 22.06.2017 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2016 - извънреден брой
Сборник с доклади от XVI Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“, проведен на 22.06.2016 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2014 - извънреден брой
Сборник с доклади от XV Национален педагогически форум на тема „Традиции, иновации и предизвикателства в образованието”, проведен на 17-18.06.2014 г.   ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...
Електронно списание “Педагогически форум” 2013 - извънреден брой
Сборник с доклади от XIV Национален педагогически форум с международно участие на тема „Образование за бъдещето, бъдеще за образованието”, проведен на 20.06.2013 г. ISSN 1314-7986 Броят може да изтеглите от тук. ...