Всички статии в блога

График за сесия 2021
Уважаеми колеги, графикът за провеждане на събеседванията за 5 ПКС, писмените изпити за 4 ПКС и защитите за 2 и 1 ПКС е готов. Подробна информация е качена в платформата на ДИПКУ. Всеки кандидат може да провери персоналния си график, както и виртуалната зала, към която е необходимо да се присъедини в деня на изпита или защитата. За по-лесна ориентация, как да проверите своя график, вижте следните указания. ...
Страхове и тревожност при деца и ученици – БЕЗПЛАТЕН онлайн семинар с доц. д-р Марина Чибисова, Москва, Русия
МЕСТАТА СА ИЗЧЕРПАНИ! Очаквайте скоро следващият онлайн семинар. Семинарът е част от Европейска нощ на учените 2021 и се провежда в рамките на проект K-TRIO 5 „Учените в триъгълника на знания”, H2020-MSCA-NIGHT-2020bis-101036078, финансиран от Европейския съюз по Дейности „Мария Склодовска Кюри“ на програма „Хоризонт 2020 Страховете и тревожността остават сред най-важните фактори, които могат да възпрепятстват детското когнитивното ...
Подготвителни курсове за II и I ПКС
Подготвителните курсове за придобиване на професионално-квалификационна степен се организират и провеждат изцяло онлайн. Занятията са в неучебни и почивни дни. Основната им цел е да подготвят кандидатите за успешно преминаване през процедура за придобиване на съответната ПКС. Подготвителните курсове за 2 ПКС се организират и провеждат целогодишно. ...
Стартиращи професионално-педагогически специализации, подходящи за III ПКС
По традиция, през последното тримесечие на годината, ДИПКУ - Стара Загора стартира професионално -педагогически специализации, позволяващи кандидатстване за трета ПКС. Това е най-благоприятния момент за учителите да се включат в специализации. Те са подходящи за придобилите 4 ПКС. Препоръчителни са и за учители, които притежават 5 ПКС от тази или от предходни години. ...
Специализации за придобиване на допълнителна квалификация
В началото на новата учебна 2021-2022 година, ДИПКУ стартират следните специализации за придобиване на допълнителна квалификация !!! Всички квалификационни форми се организират и провеждат онлайн в неучебни дни!!! 1. Педагогическа правоспособност Подходяща за специалисти, които желаят да преподават по вече придобита от тях специалност в основни и средни училища, колежи и университети. ...