ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Същност на STEM обучението

автори: Даниела Кожухарова, Мария Желязкова
В статията се разглежда същността на STEM обучението – неговото възникване, дефиниции и уменията, които то развива у учениците. На основата на анкетно проучване сред български учители е направен анализ на знанията и разбирането им за същността и приложимостта на STEM обучението в българското училище.
Статията може да разгледате тук