ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Същност на STEM обучението

автори: Даниела Кожухарова, Мария Желязкова
В статията се разглежда същността на STEM обучението – неговото възникване, дефиниции и уменията, които то развива у учениците. На основата на анкетно проучване сред български учители е направен анализ на знанията и разбирането им за същността и приложимостта на STEM обучението в българското училище.
Статията може да разгледате тук