ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

STEM в начален етап – между теорията и практиката

Автори: Ивелина Митева-Белчева, Мария Желязкова
В статията се разглежда STEM обучението в начален етап и възможността за неговото прилагане в часовете за самоподготовка и занимания по интереси. Описан е пример за STEM занятие във втори клас на тема „Жива и нежива природа“, в което се прави интегриране със знанията по Български език, Технологии и предприемачество и Околен свят, като са представени и други идеи за STEM занятия.
Статията може да разгледате тук