ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

STEAM в обучението по информационни технологии

Автор: Даниела Кожухарова
В статията е разгледана същността на STEAM обучението и ролята на информационните технологии в него. Предложен е вариант на урок по информационни технологии, реализиран чрез STEAM подхода. Анализирано е мнението на студенти, бъдещи учители по ИТ, за приложимостта на STEAM обучението в часовете по ИТ, както и трудностите, които биха срещнали при реализирането му.
Статията може да разгледате тук