ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

STEAM в обучението по информационни технологии

Автор: Даниела Кожухарова
В статията е разгледана същността на STEAM обучението и ролята на информационните технологии в него. Предложен е вариант на урок по информационни технологии, реализиран чрез STEAM подхода. Анализирано е мнението на студенти, бъдещи учители по ИТ, за приложимостта на STEAM обучението в часовете по ИТ, както и трудностите, които биха срещнали при реализирането му.
Статията може да разгледате тук