ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

ДИПКУ - Стара Загора разполага с модерен STEАМ център. В залите има обособени зони за презентации, работа по групи и мейкърспейс пространства по интереси. Центърът е оборудван с различни видове хардуерни и софтуерни технологии: роботи за обучението от детската градина до професионалната гимназия, 3D принтер и скенер, очила за виртуална реалност, комплекти подходящи за обучение по електроника, роботика, програмиране и видеообработка и други.

За посещение и повече информация изпрате имейл на steam.dipku [аt] gmail.com