ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Катедра “Природоматематически и технологични дисциплини”


проф. д-р Галя Кожухарова

Galia-Kozhuharova
Основни научни интереси: методика на обучението по математика, ИКТ в образованието, образователен мениджмънт, педагогически изследвания.
Професионален опит: Дългогодишен опит в преподавателската дейност с ученици, студенти и учители. Публикации - 8 книги, 30 учебници, сборници и учебни помагала, над 130 научни статии.
GSM: 0889 399 903
e-mail: g.kozhuharova [аt] dipku-sz.net


доц. д-р Маргарита Славова

IMG-9a36b0dce2fc6c0471b6e2a6ab218cab-V-jpg-504x
Основни научни интереси: Наставничество в образованието, методика на преподаването, приложение на ситуациония метод в обучението. Професионален опит: Квалификация на педагогически специалисти в различни по продължителност форми - специализации, семинари, квалификационни курсове, процедури за придобиване на ПКС.
тел.: 042/ 617 443; 088 716 0413
e-mail: m.slavova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Маня Манева

Заместник-директор по учебната дейност
Kartina1-png-gexs
Основни научни интереси: математическа грамотност, функционална
грамотност, методика на обучението по математика
Професионален опит: повече от двадесет години опит като учител, експерт по математика в регионално управление на образованието и в Министерство на образованието и науката, участие в комисии при изготвяне на изпитни материали за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване по математика, участие в комисии за промени в учебните програми по математика в прогимназиален и гимназиален етап, координатор „Техническо изпълнение“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
тел.: 0887 160 049
e-mail: m.maneva [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Михаил Кожухаров

Misho-jpg-xm5j
Основни научни интереси: STEM, ИКТ в образованието, методика на обучението по икономика
Професионален опит: Машинен инженер с дългогодишен опит в областта на CAD моделирането, 3D принтирането и лазерното сканиране. Доктор по икономика и управление
тел.: 0885 566 412
e-mail: m.kozhuharov [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Детелина Овчарова

1-4-jpg-k3gb
Основни научни интереси: български език и руски език, актуална българистика, история на българския книжовен език
Професионален опит: повече от двадесет и пет години педагогическа кариера, опит като учител, организиране и провеждане на квалификационна дейност в училище, заместник-директор по учебната дейност. Защитени две магистратури: „Стопанско управление“ и „Актуална българистика“. Доктор по филология.
тел.: 0887 140 377
e-mail: d.ovcharova [аt] dipku-sz.net


ас. д-р Мария Желязкова

Mariya-Zhelyazkova
Основни научни интереси: STE(А)M, добавена и виртуална реалност, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието.
Професионален опит: асистент по Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Автор на Мултимедийно приложение „Царевград Търнов“ и на 6 сайта (5 в сферата на туризма и сайт на Международен симпозиум „Образование’21“). Предходен опит като учител по История и география в прогимназиален и гимназиален етап. Член на Европейската мрежа на STEAM преподавателите.
тел.: 088 534 9688
e-mail: m.zhelyazkova [аt] dipku-sz.net


ас. Ирина Мишкова-Йотова

snimkaIrM-png-4ieh
Основни научни интереси: STE(А)M, ЧЕО, електронното обучение и използването на информационните и комуникационни технологии в образованието.
Професионален опит: магистър-инженер по Комуникационна техника и технологии. Асистент по Методика на обучението по информационни и STEM технологии. Повече от 20 г. учител по Английски език и Електроника в прогимназиален и гимназиален етап.
тел.: 088 716 0565
e-mail: i.mishkova [аt] dipku-sz.netГост преподаватели


проф. д-р Лина Йорданова

Lina-Yordanova
e-mail: l.yordanova [аt] dipku-sz.net

доц. д-р Даниела Кожухарова

DK-img-png-ggk9
e-mail: d.kozhuharova [аt] dipku-sz.netас. Динко Стратиев

Dinko-Stratiev
e-mail: d.stratiev [аt] dipku-sz.net

ас. Ангел Славчев

Angel-Slavchev
e-mail: a.slavchev [аt] dipku-sz.net