ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Катедра “Хуманитарни дисциплини”


доц. д-р Венета Узунова

Ръководител катедра
Veneta-Uzunova
Основни научни интереси: социално-емоционална интелигентност, коучинг, кариерно и личностно развитие, семейна педагогика, образователен мениджмънт.
Професионален опит: над 10-годишен опит като педагогически съветник. След присъединяването си към екипа на ДИПКУ през 2016 г. продължава да трупа практически опит като педагог, психолог, коуч и кариерен консултант по различни програми и проекти, свързани с кариерното и личностното развитие, взаимодействието "семейство - образователна институция" и създаването на позитивна образователна среда.
тел.: 042/ 617 457; 088 714 4800
e-mail: v.uzunova [аt] dipku-sz.net


проф. д-р Таня Танева

Директор и председател на Съвета на ДИПКУ
Основни научни интереси:
Tanq-Taneva-4-jpg-kt1u
Социална психология, Управление на организациите, Мотивация за учене и труд, Психологическа диагностика, Мотивация и управления на персонала, Психология на рисковото поведение, Управление на конфликти, Икономическа психология и др.
Професионален опит: Дългогодишен преподавател в структурите на Тракийски университет и други университети в страната. Консултант към Регионален инспекторат по образование, Психолог в Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, Специалист по подбор и оценка на персонал и организационно консултиране и др. Публикации - 7 монографии и учебници, над 90 научни статии.
Управленски опит: Два мандата (2011-2019) главен секретар и председател на университетски комисии, вкл. по електронно и дистанционно обучение, издателски съвет, информационна и медийна дейност, кариерно развитие и академична етика и множество факултетни комисии. Ръководител на катедра "Обществени науки и бизнес езиково обучение" на Стопански факултет от 2011 г и досега.
Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, Факс: 63 01 02, GSM 0889 848844
e-mail: t.taneva [аt] dipku-sz.net, tanya.taneva [аt] trakia-uni.bg


гл. ас. д-р Вера Тодорова

Заместник-директор по международна и научна дейност, проекти и програми
VeraTodorova1-jpg-epx7
Основни научни интереси: Индивидуална психология - теория и приложение в образователна среда;консултиране в образователна среда;работа с родители; позитивно възпитание;Адлерианска игрова терапия; благополучие в юношеска възраст.
Професионален опит: преподавател, експерт по международни проекти Erasmus +, H2020., психолог - индивидуално и семейно консултиране.
тел.: 0882 473220
e-mail: v.todorova [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Кристина Овчарова

Научен секретар
Kristina-Ovcharova-1-png-y89i
Основни научни интереси: Основни научни интереси: възрастова и педагогическа психология, системна психология, позитивна психология, образователен мениджмънт, психологическо консултиране и семейна терапия
Професионален опит: до момента на присъединяване към екипа на ДИПКУ през 2023 г. има опит като хоноруван лектор и обучител към ПУ "Паисий Хилендарски" - провеждане на лекции и семинари в различни програми, както и провеждане на квалификационни обучителни курсове за педагогически специалисти от цялата страна. Допълнителен професионален опит включва работа към Фондация "Асоциация Анимус" като асистент-координатор и консултант на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД. Има опит в провеждането на тренинги с деца и младежи и опит в индивидуалното и групово психологическо консултиране в системния подход.
Тел. 0887 160 429
e-mail: k.ovcharova [аt] dipku-sz.net


гл.ас. д-р Ива Бонева

Iva-Boneva-png-gw2j
Основни научни интереси: приобщаващо образование, нагласи и промяна на нагласите, образователна психология, управление на образованието, образование за развитие
Професионален опит: Двадесетгодишен управленски опит като директор на Фонд "Спасете децата -Обединено кралство“ и Център за приобюаващо образование (сега Сдружение за споделено учене ЕЛА). Значителен опит в провеждането на изследвания, анализи и обучения в областта на социалното развитие и приобщаващото образование, стипендиант на програмите Фулбрайт, Германския фонд „Маршал“ на САЩ и на „Чийвнинг“ на Министерството на външните работи и по въпросите на Британската общност на Обединеното кралство. Работила е за ООН, Католически служби за помощ и като независим консултант.
Тел. 0887160238
e-mail: i.boneva [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Елица Георгиева

Основни научни интереси: специална педагогика, социални дейности
Професионален опит: Психосоциална подкрепа на млади хора с психични отклонения - Австрия, преподавател по български език и литература-образователни институции във Виена, инициатор и организатор на дистанционна платформа за обучения „Вдъхновител“, с участие на лектори от различни държави, Инициатор и организатор на сдружение „Österreichische Gesellschaft für physische und psychische Gesundheitsförderung von Kindern“ с цел физическа и психосоциална подкрепа на деца, разработване на педагогически модели, изследователски екип
Тел. 088 263 5454
e-mail: e.georgieva [аt] dipku-sz.net


гл. ас. д-р Борислава Петрова

Borislava-Petrova
Основни научни интереси: начална училищна и специална педагогика.
Професионален опит: преди да стане част от екипа на ДИПКУ през 2018 г. работи като начален учител в няколко старозагорски училища. Доктор по специална педагогика.
тел.: 0887160465
e-mail: b.petrova [аt] dipku-sz.net


ас. Пенка Борисова

viber-izobrazhenie-2024-02-13-10-40-01-395-1-jpg-e3e6
Основни научни интереси: предучилищна педагогика, взаимодействие с родителите, като участници в образователно-възпитателния процес в детската градина, STEM подходът в детската градина, приобщаващо образование, управление на образованието.
Професионален опит: Професионален опит: Преди да стане част от екипа на ДИПКУ през 2024 г., работи 10 години като учител в детска градина и заместник-директор за три години
тел.: 0887140104
e-mail: p.borisova [аt] dipku-sz.net

Гост преподаватели


доц. д-р Милена Илиева

Milena-Ilieva
e-mail: milena.ilieva [аt] trakia-uni.bg


доц. д-р Дончо Донев

Doncho-Donev
e-mail: d.donev [аt] dipku-sz.net


ас. д-р Николай Атанасов

Nikolai-Atanasov
e-mail: n.atanasov [аt] dipku-sz.net