ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Учител по математика и информатика и информационни технологии  

Учител по математика и информатика и информационни технологии 0
код: 5526
Специализацията е предназначена за учители от област на висшето образование технически науки, икономика, учител по физика и др. и другите педагогически специалисти, които преподават или ще преподават математика в средното училище.
 Обучението се осъществява за една календарна година в четири модула.
Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика и ИИТ. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEM подхода в обучението по математика и ИИТ.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика и ИИТ“.

Едногодишна специализация
Начало:При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 600,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало:При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане:Таксата се плаща на четири равни вноски по 400 лв. в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Хоспитиране
  • ИКТ в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • История на математиката
  • Училищен курс по алгебра
  • Училищен курс по геометрия
  • Общологически и частноматематически методи за решаване на задачи по математика
  • Методика на обучението по математика
  • Практикум за решаване на задачи от УКМ
  • STEАM в обучението по Математика и ИИТ
  • Основи на информатиката. Опер. системи и програмно осигуряване
  • Компютърни мрежи и услуги. Интернет
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране V * VII клас
  • Основи на програмирането
  • Методика на обучението по ИИТ