ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Учител по математика  

Учител по математика 0
код: 5527
Специализацията е предназначена за учители, които преподават или ще преподават математика в средното училище. Акцентира се върху научното и методическо съдържание на основни понятия и теории от училищния курс по математика. Специално внимание е отделено на реализацията на интегралния подход и инструментите на STEАM подхода в обучението по математика.
В рамките на обучението се разглеждат някои общопедагогически аспекти като компетентностния подход, електронното обучение и ИКТ.
Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит чрез разработване и защита на проект по индивидуално задание за всеки курсист.
Успешно завършилите получават допълнителна квалификация “Учител по математика“.
Обучението е насочено към учители по информационни и компютърни науки, физически, технически и икономически науки.
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на три равни вноски по 400 лв., в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Хоспитиране
  • ИКТ в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • История на математиката
  • Училищен курс по алгебра
  • Училищен курс по геометрия
  • Общологически и частноматематически методи за решаване на задачи по математика
  • Методика на обучението по математика
  • Практикум за решаване на задачи от УКМ
  • STEАM в обучението по Математика и ИИТ