ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Учител по Информатика и информационни технологии  

Учител по Информатика и информационни технологии 0
код: 5525
Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика. Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно
Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация насочена към целева група: специалисти с висше образование в следните направления - информатика и компютърни науки, математика, физически науки, технически науки, икономика.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно
  Начин на плащане:Таксата се плаща на три равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ: Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Хоспитиране
  • ИКТ в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • STEАM в обучението по Математика и ИИТ
  • Основи на информатиката. Опер. системи и програмно осигуряване
  • Компютърни мрежи и услуги. Интернет
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране V * VII клас
  • Основи на програмирането
  • Методика на обучението по ИИТ