Специална педагогика  

Специална педагогика 0
код: 5465
Обучението е предназначено за учители по всички дисциплини. Включени са модулите от задължителната подготовка по нормативната база на приобщаващото образование, организация на подкрепящата среда при деца и ученици със СОП, психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП. Успешно завършилите, получават допълнителна квалификация "ресурсен учител".
Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 375 лв. в рамките на една година.    
  Основни дисциплини:
  • Въведение в специалната педагогика. Приобщаващо образование на деца и ученици със СОП
  • Ритъм терапия и игровизация при деца и ученици със СОП
  • Психологическо консултиране и личностно развитие на деца със СОП
  • Приобщаващо образование на деца и ученици от етнокултурни общности
  • Обучение на деца и ученици със сензорни нарушения
  • Обучение на деца и ученици с интелектуални затруднения
  • Обучение на деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър и ХАДВ
  • Помощни средства и технологии за работа при деца и ученици със СОП
  • Норм. база на приобщаващото образование. Организация на подкрепящата среда на деца и ученици със СОП
  • Обучение на деца и ученици със спец. нарушения на способността на учене и с комуникативни нарушения
  • Учебна документация при приобщаващото образование на деца и ученици със СОП
  • Социална стратификация и социално неравенство
  • Изследователски подход в приобщаващото образование