ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето  

STEM обучение в детската градина-стъпка напред към бъдещето 0
код: 3317
Описание: В курса на обучение ще се разгледа разликата между STEM и STEAM подхода в образованието; съпоставка между традиционния и STEM подхода в образованието и ползите от STEM обучението; методи и иновативни форми за развитие на потенциала на децата.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 10.02.2024 г.
Форма: дистанционна.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС