ДИПКУ

На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема STEAM обучение в природните науки 5-10 клас           На 02.12.2023 г. ще се проведе онлайн курс на тема Ключови принципи и стратегии за учене в образованието на XXI век          

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023  

Приложни аспекти на психологията в образователна среда 2023 0
код: 5518
Специализацията е подходяща за педагогически съветници, училищни психолози, детски учители, учители ЦДО и други педагогически специалисти, които искат да разширят познанията си в областта на приложната психология.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: 04.11.2023 г. от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се плаща на три вноски по 250 лв. в рамките на една година
  Финален документ : Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:

  • Психология на личността в детска и училищна възраст
  • Психология на развитието в детска и училищна възраст
  • Дипломно проектиране.
  • Групово психологическо консултиране. Структура на тренинга. Групова динамика.
  • Създаване и поддържане на позитивна образователна среда
  • Невропедагогически аспекти в училищна средa
  • Педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна среда
  • Социално-емоционално учене