ДИПКУ

На 12.06.2021 г. стартира специализация за III ПКС - Информатика и информационни технологии           На 20.06.2021 г. ще се проведе курса Педагогическото портфолио - философия, технология, практически проекции           На 26.06.2021 г. ще се проведе курса STEAM обучение в начална степен - възможности и перспективи

Планиране и организация на учебния процес  

Планиране и организация на учебния процес 0
Начало: 14.07.2021    
Форма: Дистанционнa    
Край на записването: 12.07.2021    
Квалификационни кредити: 2
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
    Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения. Обучението е практико-приложно.
    Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.