Педагогическа правоспособност  

Педагогическа правоспособност 0
код: 5467
Следдипломната квалификация за придобиване на педагогическа правоспособност е предназначена на специалисти с висше образование без педагогическа подготовка.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма:     Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 вноски по 375 лв. в рамките на 1 година.    
  Дисциплини:
  • Приобщаващо образование
  • Дидактика
  • Теория на възпитанието
  • Психология (обща, възрастова и педагогическа)
  • Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
  • Специфика и технология на гражданското образование
  • Комуникативни умения в образователна среда
  • STEAM в образованието
  • Мениджмънт на ученическия клас
  • Методика на обучението по...
  • Компетентностен подход и иновации в образованието по ..
  • Технология за разработване на портфолио