Организация на образователния процес в новите реалности  

Организация на образователния процес в новите реалности 0
код: 5453
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: Ще стартира при сформиране на група    
Форма:     Дистанционно синхронно обучение
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
   
  Начало: Ще стартира при сформиране на група    
  Форма:     Дистанционно синхронно    обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една година.

  Основни дисциплини:
  • Образователен мениджмънт и мениджмънт на ученическия клас.
  • Психология на личността и развитието в детска и училищна възраст. Адлерианска психология
  • ИКТ в образованието
  • Приобщаващо образоване – СОП, СОТ и мултикултурна образователна среда
  • Ценности и гражданско образование