ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Организация на образователния процес в новите реалности 2022  

Организация на образователния процес в новите реалности 2022 0
код: 5513
Специализацията е подходяща за учители в среден и горен курс, начални учители и др., които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: 22.10.2023 от 09.00 ч.
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
750,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: 22.10.2023 от 09.00 ч.
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 250 лв. в рамките на една календарна година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация

  Основни дисциплини:
  • Ценности и гражданско образование
  • Дипломно проектиране..
  • Психология на личността и развитието в детска и училищна възраст
  • ИКТ в образованието
  • Невропедагогически аспекти в училищна средa
  • Образователен мениджмънт и мениджмънт на ученическия клас