ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС)  

Методика на диагностичните изследвания (курс за придобиване на II ПКС) 0
код: 2747
Този продукт вече не се предлага
Начало: 23.10.2021
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Квалификационни кредити: 2
Предназначение: За учителите, които ще участват в процедури за придобиване на втора професионално-квалификационна степен през 2022 г.
Курсистите се запознават с изискванията за подготовка, организация и провеждане на дейностите, свързани с диагностична процедура, необходима за придобиване на ІІ ПКС. Обсъждат се варианти на работни планове и теми на писмени разработки. Предлагат се и основните изисквания за оформяне на документите и публикациите, отнасящи се към провежданите изследвания.