ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас.  

Компютърно моделиране и информационни технологии 1. – 4. клас. 0
код: 5528
Специализацията е подходяща за начални учители. Успешното завършване дава допълнителна квалификация за преподаване на "Информационни технологии" и "Компютърно моделиране" в 1. - 4. клас.Обучението завършва с присъствен държавен практико-приложен изпит.

Едногодишна специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация
Цена
1 200,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се дължи на 3 равни вноски по 400 лв. в рамките на една година
  Финален документ:Свидетелство за професионална квалификация
  Основни дисциплини:
  • Мениджмънт на ученическия клас. Учителят като мениджър на класа
  • Използване на облачните технологии в образованието
  • Хоспитиране
  • ИКТ в образованието и работа в дигитална среда
  • Компетентностен подход в обучението
  • Основи на информатиката. Опер. системи и програмно осигуряване
  • Компютърна текстообработка, електронни таблици и презентации
  • Компютърна графика
  • Компютърно моделиране в начален етап
  • Методика на обучението по информационни технологии
  • STEАM в обучението по Математика и информационни технологии