ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина  

Добавената реалност в STEAM обучението в детската градина 0
код: 3316
Описание: В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани възможностите за приложение на добавената реалност в детската градина и в STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането добавена реалност в детската градина.
Предназначение: За учители от детски градини.
Дата на провеждане: 17.02.2024 г.
Форма: присъствена - STEM център в ДИПКУ - 09.00 ч.
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Удостоверенията за завършено обучение ще бъдат качени в профилите на участниците в срок до 10 работни дни след провеждане на обучението.
Цена
70,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС