ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Детско-юношеска и училищна психология  

Детско-юношеска и училищна психология 0
код: 5521
Специализацията е подходяща за всички специалисти от образователната система, които желаят да придобият III професионално-квалификационна степен.

Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:
  • Психология на развитието
  • Психология на личността
  • Когнитивна психология
  • Психологическо консултиране
  • Социална психология
  • Дипломно проектиране
  • Емоционална интелигентност и управление на стреса
  • Ценностeн подход в образованието
  • Приобщаващо образование
  • Коучинг подход в училищна среда
  • Психолого-педагогическа диагностикa
  • Медийна грамотност и критично мислене
  • Социално-емоционално учене