ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Педагогически иновации в детската градина  

Педагогически иновации в детската градина 0
код: 5553
Професионално-педагогическата специализация на тема „Педагогически иновации в детската градина“ осигурява подготовка и надграждане на компетентностите на педагогическите специалисти за реализиране на образователния процес в детската градина за приложение на иновации. Обучението се провежда от утвърдени специалисти и включва дисциплини, които са ориентирани към теоретичната и практическата подготовка на обучаемите.
В рамките на специализацията се преподават и демонстрират иновативни методи, подходи, форми и средства за взаимодействие между всички участници в процеса на обучение, включително и техники за сътрудничество със семейната общност и такива, свързани с адаптацията в детската градина, развитието и подготовката за постъпване в първи клас на начален етап.
Обучението завършва със защита на дипломна работа.
Едногодишна професионално-педагогическа специализация
Начало: При сформиране на група
Форма: Дистанционно синхронно обучение
Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
Цена
1 125,00 лв
Всички цени са в BGN, с ДДС
  Едногодишна професионално-педагогическа специализация
  Начало: При сформиране на група
  Форма: Дистанционно синхронно обучение
  Начин на плащане: Таксата се внася на три равни вноски по 375 лв. в рамките на една година.
  Финален документ: Свидетелство за професионално-педагогическа специализация
  Основни дисциплини:

  • Образователен мениджмънт на групата в детската градина
  • Съвременни аспекти в психологията на детското развитие
  • Компетентностен подход в детската градина
  • Съвременни образователни методи в детската градина
  • Дипломно проектиране
  • Признаци на специфичните нарушения на способността за учене (СНСУ)
  • Приложение на STE(А)M подхода в детската градина.
  • Методика на обучението по български език за деца, за които българският не е майчин език
  • Драматизация и игровизация в педагогическите ситуации
  • Взаимодействие с родителите в детската градина
  • ИТ в образованието и работа на учителя с електронни ресурси в дигитална среда в детската градина