ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Подготвителни курсове за V ПКС

Курсовете са подходящи за всички педагогически специалисти.

Планиране и организация на учебния процес

код: 3312
Начало: 20.01.2024 г.
Курсът е предназначен за педагогически специалисти от всички видове и степени учебни заведения.Курсистите се запознават с изискванията за подготовка за придобиване на V ПКС. Дискутират се основните структурни елементи на планирането, организацията и контрола на учебния процес. Обсъждат се варианти на представяне на собствен педагогически опит.