Краткосрочни курсове

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
Каталог Краткосрочни курсове 2022

Множество интелигентности - ключ към успешно образование

код: 3129
Описание: Обучението е базирано на принципите на теорията за Множество интелигентности (Хауърд Гарднър) и практическото им приложение в образованието – от детската градина до висшите училища.
Целта е да се предостави на участниците рамка и инструменти, които да им позволят да откликват по-добре на потребностите на различните типове обучаеми във всяка класна стая/група.
Обучението дава възможност на участниците да бъдат част от позитивна среда на равенство, съпричастност, подтиква към етичност и окуражаване при работа и взаимодействие с ученици, родители, колеги и реализирането на по-успешно образование.
Обучението се състои от пет срещи и задачи за приложение по време на седмиците между срещите. Всяка от тях е структурирана и ориентирана към групова работа; събиране, обсъждане и обработване на знания, мнения, опит и практическо приложение на представената информация за множеството интелигентности.
Обучението е на английски език с осигурен превод
Дати на провеждане: 28.01. - 25.02.2023 г.
Форма: дистанционна
Кредити: 2 броя
Цена: 85.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".

Силата на човешката креативност в ситуации на обезсърченост в класната стая

код: 3151
Описание: Обучението ще разгледа трудните и обезсърчаващи ситуации, пред които са изправени учители, педагогически съветници, психолози при работата си с деца/ученици и родители. Участниците ще се научат да идентифицират признаците на обезсърчаване и ще се упражнят при откриване и активиране на собствената си креативност за справяне с обезсърчаване.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за педагогически специалисти от всички образователни области, училищни психолози и педагогически съветници и всички, които имат интерес към темата за окуражаването.
С какво ще Ви бъде полезно обучението?
1.    Определяне на мястото на куража в рамките на личностното развитие, през призмата на адлерианската психология
2.    Изброяване на последствията от обезсърчаване през целия живот и в различните социални ситуации, както и различните патологии в следствие на обезсърчаване
3.    Откриване на начини за насърчаване на обезкуражени деца/ученици
4.    Упражнение на умения за създаване на окуражаваща класна стая/среда
5.    Идентифициране на личното ни обезсърчаване в професионален, личен аспект като част от неуспехите на учениците в училище.
6.    Идентифициране на начини за окуражаване и овластяване на себе си и околните.
За обучителя: д-р Марина Блувщейн е клиничен психолог, семеен терапевт. Д-р Блувщейн е директор на Център за развитие знания и практики в областта на адлерианската психология, Университет Адлер, САЩ и дипломат на Адлерианската психология, член на управителния съвет на Северно-американското общество по индивидуална психология (NASAP), Президент на Международната асоциация по индивидуална психология (IAIP), част от академичния състав на ИКАСИ, автор и редактор на Списанието по Индивидуална психология (Journal of Individual Psychology) и Списанието по Хуманистична психология (Journal of Humanistic Psychology) и Списанието по феминистка семейна терапия (Journal of Feminist Family Therapy). Тя е университетски преподавател и директор на Център по адлерианска практика и знание в Университет Адлер (Чикаго, САЩ). Автор е на множество статии, редактор е на три книги и е гостувала с обучения в много страни включително Ямайка, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Индия, Израел, Китай, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Украйна и Канада. Това е второто посещение на проф. Блувщейн в България.
Обучението е на английски език с осигурен превод
Дата на провеждане: 07.02.2023 г.
Форма: присъствена - МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".

Метафората като терапевтичен подход за активен и щастлив живот

код: 3152
Описание на обучението: Обучението е практико-приложно. Доказано е, че съществува връзка между метафорите и неврокогнитивните процеси в мозъка. Познанието на метафорите, които използват клиентите, подпомага целенасоченото активиране на тези области. Обучението се фокусира върху употребата на метафорите като интервенция за различни клинични проблеми, които се срещат при работата с индивидуални клиенти, двойки, семейства в различните среди. Обучението представлява комбинация от кратки лекции, демонстрации и практически упражнения. Участниците ще имат възможност да придобият и упражняват нови умения.
За кого е предназначено обучението?
Обучението е подходящо за училищни психолози и педагогически съветници, психотерапевти, студенти по медицина, за всеки който има интерес към творческата сила на човешкото съзнание.
С какво ще Ви бъде полезно обучението?
1.    Разграничаване на метафоричната от буквалната реч
2.    Назовете предимствата на метафоричната реч
3.    Идентифициране на клишета (сухи метафори) в ежедневието
4.    Създаване на нови уникални метафори
5.    Свързване на собствени метафори със специални характеристики на психологическото движение
6.    Идентифициране на начините, по които метафорите и движението са неврокогнитивно свързани
7.    Промяна на метафорите, за развиване на по-социално полезно и по-здравословно движение
8.    Намиране на начините, чрез които метафорите могат да бъдат използвани в личния и професионалния живот
За обучителя: д-р Марина Блувщейн е клиничен психолог, семеен терапевт. Д-р Блувщейн е директор на Център за развитие на знания и практики в областта на адлерианската психология, Университет Адлер, САЩ и дипломат на Адлерианската психология, член на управителния съвет на Северно-американското общество по индивидуална психология (NASAP), Президент на Международната асоциация по индивидуална психология (IAIP), част от академичния състав на ИКАСИ, автор и редактор на Списанието по Индивидуална психология (Journal of Individual Psychology) и Списанието по Хуманистична психология (Journal of Humanistic Psychology) и Списанието по феминистка семейна терапия (Journal of Feminist Family Therapy). Тя е университетски преподавател и директор на Център по адлерианска практика и знание в Университет Адлер (Чикаго, САЩ). Автор е на множество статии, редактор е на три книги и е гостувала с обучения в много страни включително Ямайка, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Индия, Израел, Китай, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Украйна и Канада. Това е второто посещение на проф. Блувщейн в България.
Забележка: обучението се провежда на английски език, като е осигурен превод на български език.
Дата на провеждане: 08.02.2023 г.
Форма: присъствена - МГ "Д-р Петър Берон" гр. Варна
Кредити: 1 брой
Цена: 80.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".

Образователна стая на загадките или как да превърнем уч. кабинет в мистериозно пространство за учене

код: 3147
Описание: От опит знаем, че учениците учат най-добре, когато са ангажирани в процеса на учене и това им предоставя положителни емоции. В основата на курса е залегнала играта “escape room”, позната в България като “стая на загадките”. Основният принцип на играта е чрез вдъхновение, учениците сами да търсят решение на проблемите си и да бъдат по-подготвени в нова за тях ситуация. Освен че подобрява значително психологическия климат в класната стая, играта помага за развиване на ключови компетентности у учениците като комуникативни умения, работа в екип, критическо и творческо мислене , гражданска отговорност. Ще се опитаме да отговорим на въпросите: ,,Защо да направим стая на загадките?“, ,,Какви стъпки да следваме, за да превърнем класната стая в загадъчна? и ,,Как да създам подходящ сюжет за играта?“
Не се колебайте да превърнете учебния кабинет в ,,стая на загадките“!
Дата на провеждане: 18.03.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение

код: 3146
Описание:
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
Дата на провеждане: 22.04.2023 г.
Форма: присъствена - ДИПКУ Стара Загора - STEAM център
Кредити: 1 брой
Цена: 70.00 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.

Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси

код: 3166
Описание: Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!Какво ще научите от курса?
• Кои са факторите, които оказват влияние върху мотивацията?
• Как да мотивираме правилно чрез думи и дела?
• Какви възможности предоставят дигиталните приложения за усилване на мотивацията на обучаваните?
Кратко представяне и обосновка за курса: При чуждоезиковото обучение се наблюдава често разминаване между предпочитаните от учениците социални форми на работа и действително практикуваните методи на обучение. Най-важното за едно мотивиращо ЧЕО са учебни цели, които съответстват на потребностите на обучаваните и учебни съдържания, които ги интересуват. В тази връзка ще потърсим в курса отговор на въпроса дали разумното използване на електронни ресурси в процеса на обучение е начин за преодоляване на скуката, а също и фактор, който подпомага изграждането на мотивацията за учебен труд.
Дати на провеждане: 20 - 21.05.2023 г.
Форма:Дистанционна
Кредити:2 броя
Цена:85 лв.
Желаещите фактура или сключване на договор, да заявят това още при самата регистрация, заедно със списък на участниците в обучението.
Полето "ваучер" при регистрация не е задължително за попълване. При липса на "ваучер", попълнете "не".