ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Mеждународно обучение на обучители на учители в рамките на проект SEEVAL
SEEVAL-logo1-color800px-jpg-ug26
През месец юни стартира международно обучение на обучители на учители в рамките на проект Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности (SEEVAL) 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN.(https://seeval-project.eu/)
Програмата включва 7 срещи, всяка от които е с продължителност от 3 часа (онлайн) водени от гост-лекторите от Университетът в Малта, Малтепе Университет, Турция, Рутгер Университет, САЩ, Университет в Грац, Автрия, Университет в Милано, Италия, Университет в Лисабон, Португалия и Университет във Венеция, Италия. Програмата включва и обучения водени от представители на Тракийски университет, ДИПКУ и Център за творческо обучение, София.
Всички участници ще получат насоки за изграждането на квалификационен курс за учители и протоколи за действие за цялостен подход в училища за провеждане на социално и емоционално образование в рамките на съществуващата вече образователна програма.
1-1-png-qbpb
2-1-png-9pgi

Партньори:
logo-png-my3q
LOGO-cto-EN-jpg-v40h
CaFoscari-IT-unnamed-png-kngp-2
1200px-University-of-Malta-branding-logo-as-of-2018-png-4fv7-1
wus-logo-jpg-hx6d
ded-png-p2fymessage-from-commision-jpg-l2sr
Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN