ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие”
В периода 22-25 юни 2023 г. в курорта Албена ДИПКУ Стара Загора проведе своя XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие”. В събитието се включиха над 200 педагогически специалисти от цялата страна, представители на МОН и на общински дирекции “Образование и младежки дейности”. Всички дейности от богатата и разнообразна програма на четиридневното събитие се реализираха в пълни зали и при голям интерес и активност от страна на участниците.

Официални гости на форума бяха проф. д-р Найден Шиваров, директор на Националния STEM център; г-жа Емилия Тошева, експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ към МОН; проф. д-р Марияна Николова, декан на Факултета „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; доц. д-р Елисавета Гурова – зам. декан на Факултета по „Математика и информатика“ в СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Румен Стаматов – ВСУ „Черноризец Храбър“; проф. д-р Ивайло Старибратов - ръководител на Катедра „Методика на обучението и квалификацията“ към ДКПРПС, ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Светлана Сарийска – ПУ „Паисий Хилендарски“.

Проф. д-р Галя Кожухарова, директор на ДИПКУ, Тракийски университет, откри събитието. С огромно вълнение тя поздрави и благодари за големия интерес, непрестанната ангажираност и безусловна отдаденост на педагогическите специалисти към учениците, техните семейства и общността. Тя покани всички участници да продължат да споделят добрите си практики и да си сътрудничат в процесите на трансформация като не забравят ценностите, които са в основата на нашето общество и които не веднъж са допринесли за успешното справяне с кризи и предизвикателства.

На откриването специална поздравителна реч отправи Министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, който се включи онлайн. В приветствието си той поздрави организаторите и участниците и отбеляза, че избраните теми са в съзвучие с настоящите цели и с бъдещето на образованието.

Ректорът на Тракийски университет, проф. д-р Добри Ярков, лично присъства на форума и пожела той да бъде все така успешна платформа за обмен на иновативни подходи и практики в образованието.

Проф. д-р Румен Стаматов изнесе пленарен доклад на тема „Психично благополучие, академични постижения и развитие на силните страни и добродетелите“. Той запозна аудиторията с един от основните източници на благоденствие, според позитивната психология, а именно - фокусът върху силните страни на личността. Отбеляза, че разпознаването, насърчаването, активнотото и целенасочено използване на силните страни на личността води до повишаване на автентичната мотивация за учене, трупането на трайни знания, утвърждаването на добродетелите и преживяването на благополучие.

Сладкогласните момичета от вокален квартет "Ейнджъл Войсес", гр. Варна с вокален педагог г-жа Атанаска Липчева създадоха много настроение и емоции с песните, които изпяха и впечатлиха публиката с таланта си.

Програмата в следващите три дни бе посветена на редица дейности: кръгли маси, работилници, споделяне на добри практики, подвижни занимания и за финал - “На кафе с добродетелите”.

На кръглата маса “Иновации в образованието – STEAM и СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ” бяха представени победителите в проведени конкурси за добри педагогически практики по темата в различните образователни етапи - предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален.

Работилниците привлякоха вниманието на участниците с провокативни теми: „Невропедагогика, екранна зависимост, GPT”; “Стая на загадките”; „Изграждане на силна визия за мен като учител от и за новото поколение“, “Дигитална трансформация на образованието” и др. Международните гости и приятели от организацията “Friends of Education”, Скопие, Северна Македония представиха работилница на тема „Изследване на пирамидата на ценностите с роботи“ и свързаха по иновативен начин технологиите и дигитализацията с добродетелите и благополучието. Д-р Марчела Калинечи и Люминица Митофран от Букурещ, Румъния, с темата на своята работилница „Социални и емоционални умения в действие“ създадоха много настроение, динамика поводи за размисъл и откровения. Активно включване и ангажиране във всяко едно упражнение или дискусия, откровено споделяне на мнения и идеи, емоции, вдъхновение и генериране на изключителна градивна колективна енергия - такава бе атмосферата, която организатори и участници съвместно създадоха.

За най-малките гости на форума - децата, също бяха предвидени атрактивни занимания, свързващи дигитализацията с добродетелите. Те бяха включени в работилницата „Роботика за деца“ в ролята и на преподаващи, и на обучаващи се.
Добри практики бяха представени в няколко последователни сесии, а темите гравитираха около дигитализацията, проектно-базираното обучение, невропедагогиката, приобщаващото образование и STEAM подхода в образованието.

По време на целия форум организаторите се погрижиха за доброто настроение на всички – “Здрав дух в здраво тяло” - със сутрешен блок за раздвижване на плажа, и “Ритъмът на лятото – ритъм терапия”.

На финала на XXIII Международен педагогически форум на тема “Образователни трансформации - технологии, добродетели, благополучие” участниците имаха възможност да се присъединят към неформална сесия „На чашка кафе с добродетелите”.


IMG-3192-jpg-a0tx
IMG-3218-jpg-2e0z
IMG-3950-png-gpxd
IMG-4164-JPG-zu43
IMG-4176-JPG-m1sx
IMG-4345-JPG-41f0
received-6252350261529889-jpeg-8adm