ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Ситуационни методи в обучението по Човекът и природата
Автор: Маргарита Пенева
ISBN:978-954-350-299-8
Издателство: Астарта
Анотация: Монографията представлява опит накратко и системно да се изложат някои теоретични и методически положения при използването на ситуационните методи в учебния процес. Тяхното многообразие разкрива множество специфични особености и предполага запознаването на учителите с общите изисквания при приложението им.
В монографията се разглеждат теоретични постановки за същността на ситуационния метод, педагогическата и учебната ситуация и мястото им в учебния процес. Разработени са методически варианти за създаване и разрешаване на учебни ситуации в обучението по Човекът и природата. Съдържанието на част от тях е обсъдено с учители и те са приложени в реалната педагогическа практика. При изработването на инструкциите са използвани позиции, свързани с формирането на ключови компетентности в обучението и мястото на конструктивисткия подход. Предлаганите сценарии позволяват да бъдат използвани фрагментарно, да бъдат доразвивани, видоизменяни и да се прави компилация от тях според дидактическите цели и познавателните способности и интереси на учениците.
Монографията може да изтеглите от тук.