ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Предстоящи присъствени и онлайн обучения
Присъствени обучения:

1. Технологии за реализация на STEAM - базираното обучение - 22.04.2023 г. в STEAM центъра на ДИПКУ, гр. Стара Загора
В курса ще бъдат разгледани и демонстрирани технологии за реализирането на STEAM базирано обучение. Акцентът на обучението са демонстрации, практически примери, технологии, инструменти и приложения за реализирането на STEAM във всички степени на обучение
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Лаборатория на общуването - 17.06.2023 г. в ДИПКУ, гр. Стара Загора
Целите на тренинга са подобряване на взаимоотношения в колектива;
  • постигане по-високо ниво на емпатия у всеки участник в процеса на общуване между учители, родители, деца, ученици;
  • развиване на усета за разкриване на възможностите у всеки участник;
  • подобряване на процеса на общуване в личностен и професионален план
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.


Онлайн обучения
1. Авторитетът на учителя в приобщаваща и подкрепяща среда - 23.04.2023г.
Обучението е интерактивно и включва реално приложими техники, позволяващи на учителя по ненасилствен начин да изгради своя авторитет пред учениците. Разглеждат се социално-психологичните аспекти на властта, която учителят може да придобие, както и начините за нейното придобиване.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

2. Облачните технологии в помощ на учителя - 14.05.2023г.
Участниците в курса се запознават с възможностите на Google Workspace и Office 365. С помощта на инструментите на Google и Microsoft Teams за образованието учителите могат да организират учебния процес в удобна електронна форма, да създават и проверяват задания, да разпространяват съобщения, да организират учебния график, да споделят файлове и да работят синхронно с тях и др.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

3. Подходът Майндфулнес-път към осъзнато учене - 21.05.2023г.
Обучителният курс „Майндфулнес-път към осъзнато учене ” запознава учителите с теоретични и практически дейности за приложенията на метода „Майндфулнес“. Целта е повишаване на знанията и уменията им да организират учебната среда и обучителния процес с готовност за подобряване на когнитивните умения на учениците.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.

4. Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на чужд език, чрез използване на електронни ресурси - 20-21.05.2023г.
Преподавате по чужд език и на учениците им доскучава? Имате учебно съдържание, което е необходимо да предадете, но срещате съпротива в клас? Смятате, че не постигате нужните образователни цели? Ако и на един от тези въпроси отговорът ви е „да“, то това обучение е точно за вас!Какво ще научите от курса?
Брой квалификационни кредити: 2.
Цена: 85 лв.

5. "Екранни деца" / "Присъствени" деца - 28.05.2023 г.
В курса ще обменим информация за това : какво представлява екранната зависимост, къде е официализирана, какво се случва в мозъчните дялове, какво е нужно да знаем за речта, когницията, състоянията на безтелесност:, ще обърнем внимание на стимулите и същността на процеса „учене“ от невробиологична гледна точка.
Брой квалификационни кредити: 1.
Цена: 70 лв.