ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Покана за Педагогически форум 2021 г.
Уважаеми колеги,

Екипът на ДИПКУ ви кани да присъствате на XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“, който ще се проведе на 24-25.06.2021 г.
Желание за участие във Форума като презентатори и/или слушатели заявете, като попълните формата тук.
Заради епидемиологичната обстановка местата за присъствените събития на 25.06 (петък) са ограничени.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ФОРУМА

24.06.2021
Онлайн сесия
Линк за присъединяване: meet.google.com/bsq-jnnd-hwq

Водещи: ас. д-р Маргарита Славова, ас. д-р Николай Атанасов

15.00 ч. Откриване

15.00-15.05 ч.     Официално приветствие
доц. Дончо Донев, зам.-директор ДИПКУ - Тракийски университет

15.05-15.10 ч.     Представяне на съпътстващите събития на XXI Национален педагогически форум с международно участие „Образование, ценности, благополучие“
ас. Мария Желязкова, ДИПКУ - Тракийски университет

15.10-15.25 ч.    Mental Health + и Empower Me
Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието

15.25-15.40 ч.     Пространства за STEM обучение в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян
Лиляна Балийска - директор, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Смилян

15.40-15.55 ч.    Мрежа „Хлебни къщи - замесено с любов“
Ралица Игнатова

15.55-16.10 ч.    СТЕМ направление и мини проекти за емоционална интелигентност и ценностно отношение в детската група- предизвикателствата пред педагога
Галя Милкова - директор на ДГ Зорница, гр. Хасково

16.10-16.25 ч.     Въздух
Рая Енчева и Мария Кузманова, ДГ „Светлина“, гр. Стара Загора

16.25-16.40 ч.    Уникалните сгради на Стара Загора – една скрита геометрия
Стефка Кочева, старши учител по математика и ИТ, II ОУ "П.Р.Славейков", гр. Стара Загора

16.40-16.55 ч.     Валдорфски елементи в обучението във втори клас
Екип от учители във 2 д клас, СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново: Биляна Бонева, Ана Лалева, Боряна Илиева, Йордан Цветанов

16.55-17.10 ч.    Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда
Мариела Георгиева, СУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

17.10-17.25 ч.     Подобряване качеството на образователно-възпитателният процес с цел мотивиране на учениците от уязвими групи да продължат образованието си в по-горна степен.
Пеньо Дичев, директор ОУ „ Черноризец Храбър“ с.Крушаре

17.25-17.40 ч.    Моят дом е моето училище
Женя Георгиева, директор ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря
17.40- 17.55 ч.     Всичко започва от детството
Галина Недева, ДГ "Кремена" гр. Пловдив

18.00 ч. Закриване на онлайн сесията

    
25.06.2021
ДИПКУ – Стара Загора, ул. „Армейска“ 9
09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Откриване
 
10.00 – 12.00 ч. Пленарна сесия (втори етаж)
 • Роботи в ранното образование. Потенциалът на образователната роботика с децата: когнитивни и релационни аспекти
  Юргита Ватиекуниене (Jurgita Vaitiekuniene) Panevėžio rajono švietimo centrasи и Инга Жилинскине (Inga Zilinskiene, PhD) Mykolas Romeris University – Литва
 • Старт Про
  Елена Вадимова, Център за проектно творчество «Старт-ПРО» Московски Градски Педагогически Университет
 • Приложни измерения на социално-емоционалното учене
  доц. д-р Венета Узунова - – ДИПКУ, Тракийски университет;
  Опитът по проект SEEVAL (Social and emotional education - building inclusive schools and ownership of values) 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN
  ас. Вера Тодорова – ДИПКУ, Тракийски университет
 • Проектите и мрежите – форма на квалификация за учители
  Иглика Ангелова, КАИТ

   
12.00 – 12.30 ч. Почивка

12.30 – 17.00 ч. ОТКРИТИ ВРАТИ:

Зала 208 (втори етаж) ОТВОРЕНА НАУКА - ДЕЦАТА, ТАЛАНТИТЕ И БЪДЕЩЕТО
 • 12.30 – 13.15 ч.
  Емоционална емпатична проксимална учебна образователна среда
  Юргита Ватиекуниене (Jurgita Vaitiekuniene) Panevėžio rajono švietimo centrasи и Инга Жилинскине (Inga Zilinskiene, PhD) Mykolas Romeris University – Литва

   
 • 13.15 – 14.15 ч.
  33 нюанса синьо – приложна наука: Проектният експеримент, провокация и форма за кариерно ориентиране за средношколци – демонстрация и методика – Полигон Старт Про
  Аксана Василиева и екип

   
 • 14.30 – 16.30 ч.
  Атмосфера Бъдеще в обучението по науки:
  • Добри практики – роботика, мехатроника, науки;
  • Филм Сесия „Малките правят наука“ – резултати от Детска конференция по различни експерименти.

    
Зала 2 (партер)
 • 13.30 – 16.30 ч.
  Медийната грамотност в обучението по точни науки (НТИМ)
  Асоциация за кариерно развитие и обучение и Център за кариерно развитие, Тракийски университет

   
Зала 308 (етаж 3)
 • 13.30 – 14.30 ч.
  Работилница по Арттерапия
  Мария Иванова, консултант по арттерапия

   
STEM център (партер) STEM - ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО
 • 13.00 – 17.00 ч.
  STEАM експерименти и демонстрации за малки и големи

   
17.30 ч. Закриване на Форума