ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Обучения с международни лектори
ДИПКУ-Стара Загора стартира серия от обучения с международни лектори (с осигурен превод на български език)

Присъствено:
На 07.11.2022 г. в ДИПКУ - Стара Загора и на 08.11.2022 г. в гр. Пловдив ще се проведе обучение на тема "Как да говорим с родители така, че да ни слушат"
1-2-png-7dhz
За повече информация:
Онлайн:
live-webinar-instagram-post-1-png-4yox
На 5 ноември 2022 г. стартира обучение на тема "Личностно развитие и подкрепа за педагогическите специалисти"
По време на курса ще се акцентира върху развиване на осъзнатост, себе-познание, силни страни; ще бъде разгледан стила на живот чрез създаването на карта на детските спомени. В картата ще бъдат отразени мястото и ролята семейство, приятели, съседи и училище.
За повече информация
https://www.dipku-sz.net/A/p/Lichnostno-razvitie-i-podkrepa-za-pedagogicheskite-spetsialisti