ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Нови шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“
Нови шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах, ще бъдат представени на открита лекция в ДИПКУ – Стара Загора

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет, гр. Стара Загора ще бъде домакин на открита лекция. На нея ще бъдат представени нови шест граждански права, които да надградят съществуващите основни. Те са предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах (вж. по-долу за автора). Основна цел на инициативата е да се провокира широка пан-европейска дискусия. „С бурното развитие на обществото в европейските конституции има дефицити, които е необходимо да бъдат адресирани. Темите за унищожаването на околната среда, дигитализацията и силата на алгоритмите, нерегулираната глобализация и заплахите пред върховенството на закона не са засегнати адекватно в настоящите основни човешки права.“, посочва авторът.

Ето и конкретните му предложения:
Околна среда - Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.
Дигитално самоопределение - Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.
Изкуствен интелект - Всеки човек има право да знае, че всички алгоритми, наложени му, са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.
Истина - Всеки човек има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.
Глобализация - Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с универсалните права на човека.
Искове, свързани с основните човешки права - Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.
Фердинанд фон Ширах (Ferdinand von Schirach) e немски адвокат, писател и драматург. В своята книга Jeder Mensch (Всеки човек) Фердинанд фон Ширах представя шест нови основни човечки права, които да отговорят на променящата се реалност и да надградят съществуващите. Те покриват широк спектър актуални теми - от здравословна околна среда, през дигитално самоопределение и защита от алгоритми и фалшиви новини, до supply-chain, гарантиращ правата на човека и върховенството на закона.

Събитието в Тракийски университет, гр. Стара Загора ще се проведе онлайн (вж. линка по-долу), на 02 декември (четвъртък), от 10:00 часа.

Негов лектор ще е доц. д-р Милена Илиева, ръководител катедра „Хуманитарни дисциплини“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет, гр. Стара Загора. Основните ѝ научни интереси са в областта на мултикултурното образование, ранното детско образование, приобщаващото образование, педагогика при деца и ученици, жертви на насилие и в бедност, малолетни и непълнолетни с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователни услуги за маргинализирани общности. След 13 години стаж в образователни институции и неправителствена организация решава да се посвети на науката. Има над 15 години опит като обществен възпитател на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви. През 2013 година придобива ОНС “Доктор” и работи като асистент в Медицински факултет на Тракийски университет. От 2017 година е част от екипа на ДИПКУ, гр. Стара Загора.

Всеки, който желае да присъства на откритата лекция, може да го направи през платформата Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84127672557?pwd=TU5sbmxkTytnZFNEdSs4VmpIUENXZz09
Meeting ID: 841 2767 2557
Passcode: 353115

Инициативата може да бъде подкрепена на сайта на проекта: https://www.jeder-mensch.eu/informationen/?lang=en

IMG-2641-1-JPG-5krf