ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Нови шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“
Нови шест граждански права, предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах, ще бъдат представени на открита лекция в ДИПКУ – Стара Загора

Департаментът за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет, гр. Стара Загора ще бъде домакин на открита лекция. На нея ще бъдат представени нови шест граждански права, които да надградят съществуващите основни. Те са предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах (вж. по-долу за автора). Основна цел на инициативата е да се провокира широка пан-европейска дискусия. „С бурното развитие на обществото в европейските конституции има дефицити, които е необходимо да бъдат адресирани. Темите за унищожаването на околната среда, дигитализацията и силата на алгоритмите, нерегулираната глобализация и заплахите пред върховенството на закона не са засегнати адекватно в настоящите основни човешки права.“, посочва авторът.

Ето и конкретните му предложения:
Околна среда - Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.
Дигитално самоопределение - Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.
Изкуствен интелект - Всеки човек има право да знае, че всички алгоритми, наложени му, са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.
Истина - Всеки човек има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.
Глобализация - Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с универсалните права на човека.
Искове, свързани с основните човешки права - Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.
Фердинанд фон Ширах (Ferdinand von Schirach) e немски адвокат, писател и драматург. В своята книга Jeder Mensch (Всеки човек) Фердинанд фон Ширах представя шест нови основни човечки права, които да отговорят на променящата се реалност и да надградят съществуващите. Те покриват широк спектър актуални теми - от здравословна околна среда, през дигитално самоопределение и защита от алгоритми и фалшиви новини, до supply-chain, гарантиращ правата на човека и върховенството на закона.

Събитието в Тракийски университет, гр. Стара Загора ще се проведе онлайн (вж. линка по-долу), на 02 декември (четвъртък), от 10:00 часа.

Негов лектор ще е доц. д-р Милена Илиева, ръководител катедра „Хуманитарни дисциплини“ в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет, гр. Стара Загора. Основните ѝ научни интереси са в областта на мултикултурното образование, ранното детско образование, приобщаващото образование, педагогика при деца и ученици, жертви на насилие и в бедност, малолетни и непълнолетни с противообществени прояви, здравно-образователните и социално-образователни услуги за маргинализирани общности. След 13 години стаж в образователни институции и неправителствена организация решава да се посвети на науката. Има над 15 години опит като обществен възпитател на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви. През 2013 година придобива ОНС “Доктор” и работи като асистент в Медицински факултет на Тракийски университет. От 2017 година е част от екипа на ДИПКУ, гр. Стара Загора.

Всеки, който желае да присъства на откритата лекция, може да го направи през платформата Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84127672557?pwd=TU5sbmxkTytnZFNEdSs4VmpIUENXZz09
Meeting ID: 841 2767 2557
Passcode: 353115

Инициативата може да бъде подкрепена на сайта на проекта: https://www.jeder-mensch.eu/informationen/?lang=en

IMG-2641-1-JPG-5krf