ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey
Стартира нов Еразъм+ проект насочен към педагогически специалисти в начална образователна степен, деца и ученици с обучителни трудности и STEAM
 
На 21-22.09.2022 г. Hellenic Open University, Атина, Гърция беше домакин на началната среща по проект SpicE: Special Education STEAM Acadmey. Проектът е съфинансиран от Европейската комисия по програма ЕРАЗЪМ+ и се изпълняван от консорциум от 11 публични и частни организации от Гърция, Кипър, Испания и България.
Този 3-годишен проект има за цел да предотврати преждевременното социалното изключване на учениците с обучителни трудности от начална образователна степен, както и да подобри и популяризира STEAM техниките в специалното образование на европейско ниво. В рамките на проекта, STEAM се използва както като средство, така и като цел за осигуряване на необходимата промяна в специалното образование в начална степен за повишаване на квалификацията на вече работещите педагози и при студентите по педагогика. Използването на STEAM спомага за премахването на бариерите, пред които са изправени значителен брой ученици, тихо, бавно и косвено маргинализирани поради липсата на STEAM умения и липсата на методология свързваща STEAM и образователните модели за специално образование.
На срещата присъстваха представители на университети, министерства и институции от Гърция, Испания, Кипър и България.
Срещата беше достъпна и в Zoom за тези партньори, които не можаха да присъстват лично на срещата.
 
Представени бяха очакванията и отговорностите по проекта, структурата и организацията на работния процес. Обсъдени бяха работните пакети и очакваните от тях резултати. Разгледани бяха предложената системата за управление на проекта, начините за събиране и анализ образователни практики, образователни и компетентностни рамки за STEAM в специалното образование. Засегнати бяха и теми като осигуряване на качеството в проекта SpicE, средствата за разпространение на информация по проекта, каналите и материалите както и кратък преглед на работните пакети, отнасящи се до професионалното развитие на педагозите в областта на STEAM, както и пилотното тестване и оценка на бъдещите резултати от проекта.
 
За повече информация посетете уебсайта на проекта: spiceacademy.eu или разгледайте неговите социални медии във Facebook, Twitter и YouTube на @SpicEAcademyEU.

Horizontal-banner-SpicE-jpg-ls0u
unnamed-3-jpg-qh2q
unnamed-2-1-jpg-ctwb
unnamed-3-1-jpg-wi86