ДИПКУ

На 21.01.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Приложение на STEM базираното обучение чрез Образователна стая на загадките           На 27.01.2024 г. ще се проведе онлайн курс на тема Иновативни методи на преподаване и учене в обучението по БЕЛ          

Конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в конкурс за художествено оформление на пространството в STEM центъра на ДИПКУ.

Предложените проекти е необходимо да бъдат обвързани с идеята за STEM-базираното обучение.

Пълна информация за конкурса и разпределението на пространството, предвидено за оформление може да видите тук.

 
Срок за подаване на предложенията: 17.09.2022

Формуляр за подаване на предложенията.