ДИПКУ

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ НА КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ 12.07-25.07.2024 г.           На 13-14.07.2024 г. ще се проведе присъствен курс на тема Монтесори подходът в ДГ - "Помогни ми да го направя сам"          

Електронно списание “Педагогически форум” 2024 - извънреден брой
Сборник с доклади от XXIV Международен педагогически форум в Албена на тема „Образователни политики и практики за благоденствие и устойчивост”, който ще се проведе на 27-30.06.2024 г.

Сборникът - Том 1 може да изтеглите от тук.

Сборникът - Том 2 може да изтеглите от тук.