Партньори

UiS - UNIVERSITETETISTAVANGER, Norway - Норвежкият Университет в Ставангер (UiS) разполага с над 8000 студенти и 1000 преподаватели, научен център, както и с департамент за подготовка на учители.

 “POLOEUROPEODELLACONOSCENZAI.C. Lorenzi-Funane, Verona, Italy - Италианската организация Еуропол (PoloEuropeodellaConoscenza) е изградила и поддържа мрежа от 140 училища, асоциации и други образователни институции, работи по множество проекти и развива интер-културно обучение.

WSINF – WYZSZA SZKOLA INFORMATIYKI w Lodzi, Poland - Колежът по информатика в Лоц, Полша, разработва новаторски подходи към образованието, включително и по методиката Dalton

 SPACECAMPTURKEY, Gaziemir,Izmir, Turkey - Космическият лагер в Турция е институция специализирана в космическите изследвания и предлага образователно-забавни програми за деца и възрастни, както и високотехнологични симулации на космически полети.  институт по руски език "А.С.Пушкин"в Москва е културен център за обучение по руски език на чуждестранни и руски граждани. Има научно-изследователска дейност в областта на руския език.

СИРМА МЕДИЯ

ИМИ, БАН, София

Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград

Технически университет, гр. Габрово

ОМГ "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив

СОУ "Васил Левски", гр. Хасково