Материална база

Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите се намира в западната част на Стара Загора, в съседство с Педагогически факултет, Медицински колеж и Медицински факултет. ДИПКУ разполага с материална база, подходяща за различни обучения - лекции, семинари и упражнения, интерактивни сесии, тренинги, езиково обучение, както и подходяща база за образователни събития - форуми, презентации, научни сесии и др. В ДИПКУ ежегодно се обучават и повишават своята квалификация учители от всички степени на СОУ и от професионалните гимназии, директори, педагогически съветници и психолози, ресурсни учители и др. ДИПКУ разполага и с общежитие за студенти, учители, специализанти и докторанти.

Цветя за настроение
Писмените разработки готови за рецензия
Зала за семинари и интерактивни сесии
Стена на различни мнения в ЧЕО
Учебна зала 407
Зала за семинари и интерактивни сесии
Зала за семинари и интерактивни сесии
Зала за тренинг
Не може без детски рисунки
Зала за обучение