XVII Национален педагогически форум

Уважаеми колеги,

На 22.06.2017 г. от 09.00 ч. в хотел "Мериан Палас" в гр. Стара Загора ще се проведе XVII Национален педагогически форум с международно участие на тема: „Стратегии и партньорства за иновативно образование“, организиран от ДИПКУ при Тракийски университет.

Във връзка с това, най-учтиво Ви каня да вземете участие в събитието, което ежегодно среща учители–изследователи и университетски преподаватели от страната и чужбина за споделяне на добри образователни практики и участие в дискусионни интерактивни сесии.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

09.00 – 09.30   Регистрация

09.30 – 10.00   Откриване  

10.00 - 12.00   Пленарна сесия

 • Социалното и емоционалното учене в училище, проф. Кармел Чефай, Малтийски Университет, Малта

 • Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, МОН

 • Българският модел за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда, Център за Приобщаващо Образование.

 • "Професии на бъдещето и иновативни методи за кариерно ориентиране", Гергана Раковска, Фондация на бизнеса за образованието

12.00 – 13.00   Почивка

13.00 – 14.30   Споделяне на добри практики

Тема 1: Коучинг подходът в образованието –„Ментор Коучес”

Тема 2: Уча се да преподавам немски език – Любов Мавродиева, Гьоте институт

Тема 3: Продуктивното обучение – средство за превенция на ранното отпадане от училище - Русен Бориславов, СУ „Иван Вазов”, гр. Бургас

Тема 4: Целодневната организация на учебния процес в смесен блок или още една гледна точка за успех на училищната институция, Румяна Богданова директор на ОУ „Васил Левски” гр. Белене

Тема 5: “Аз опознавам нашите традиции чрез изкуство” – интегриране на изкуството в учебното съдържание в 4 клас. презентатор Елка Дулева – Кунова зам. дир. на ОУ „Васил Левски”, гр. Белене

14.30 – 16.00   Работна сесия/ Workshop

 • Как да формираме системно мислене при ученици от гимназиален етап, Софка Боянова

 • Училище за щастие в начален училищен етап, д-р Дончо Донев и Минчо Николов

16.00-16.10   Закриване на форума

Програмата е предварителна и може да претърпи незначителни корекции.

 

Съпътстващи обучения – семинари и квалификационни курсове

 • 19.06.2017 от 13:00–17:00 часа

Семинар: Учителят – създател на лидери.

Педагозите формират личностите, които са утрешните визионери – хората, които ще променят света. Един съвременен поглед върху изграждането на лидерски и предприемачески компетентности у младите хора.

 • 20.06.2017 от 10:00–14:00 часа

Практически семинар: Коучингът в училище – за кого и как.

Иновативна компетенция за директори на образователни институции и за учители при управлението на процесите в класната стая. Чрез прилагане на коучинг умения педагозите създават нова култура, основана на креативност, самопознание, емпатия, целенасоченост и ориентирано към резултати развитие.

 • 21.06.2017 от 10:00–16:00 часа

Курс: Изграждане на емоционална и психическа устойчивост сред деца в училищна възраст.

 • 23.06.2017 от 13:00–18:00 часа

Семинар: Как младежите учат немски език – съвместно с Гьоте институт.

Фактори за изграждане на мотивация и свързаните с нея методи и форми на работа в чуждоезиковото обучение на младежи.

 • 25.06.2017 от 09:00–16:00 часа

Курс: Облачните технологии в помощ на учителя.

Участието в съпътстващите събития носи квалификационен кредит!

 

Повече информация за съпътстващите събития може да намерите тук.

За участие във форума или в съпътстващо събитие, заявете желанието си в свободен текст на e-mail: dipku_sz@abv.bg или на телефон 042/ 633 024 до 15.06.2017 г.