Връщане на внесени суми

Уважаеми колеги,

Във връзка с кампанията за прием на документи за ПКС и решение на Директорски Съвет на 28.06.2017 г., Ви уведомяваме, че се преустановява приема на заявления за възстановяване на внесени суми в касата на ДИПКУ или по банкова сметка, за консултативни курсове, прием на документи за ПКС и пакетни цени за ПКС.

Решението на Директорския Съвет е взето на база на изготвените графици и списъци за провеждане на кампанията, предвид подадените заявления от кандидатите.

Всички кандидати са имали възможност да се запознаят с условията за кандидатстване преди да подадат съответното заявление.