Учебни ресурси

Взаимодействие с ромското семейство в мултикултурна образователна среда

Настоящата монография представя модел и методи за работа в мултикултурна среда, пробирани и валидизирани в над 30 проекти, в които авторът е участвал или наблюдавал като изпълнение.

АУТО-ПОЕЗИС

Как да формираме системното мислене у децата и учениците?

В своята книга "Ауто- поезис" финландския педагог Хюс Хайсен дава насоки за това и предлага ефективни стратегии за подготовката на децата и учениците за бъдещето. "Ауто- поезис" означава "себесъздаване" и се отнася до фокуса на автора към метода на обучение, който помага на децата да се превърнат в най-доброто, което могат. Себесъздаването възниква, когато те намерят смисъл в уроците - смисъл, който ще ги поддържа, докато развиват умения и трупат знания. Хайсен показва например, че този смисъл поддържа младите хора, когато се сблъскват с реалния свят, изследват емоциите, използват системното мислене, разпознават взаимозависимостта на всичко в живота и помагат на другите да учат. Книгата съдържа полезни и приложиви съвременни методи и техники на обучение и възпитание.

Цялата книга може да намерите тук.