Тест за установяване на входно ниво

На 03.09.2017 г. от 10.00 ч. в ДИПКУ - Стара Загора ще се проведе тест за определяне на входно ниво по английски език.

Таксата за явяване на теста е 42 лв., като включва издаване на удостоверение за ниво на владеене на езика.

Заявки може да подавате до 31.08.2017 г. на e-mail: dipku_sz@abv.bg.