Създаване на електронни тестове с Microsoft Forms и Google Forms

На 18.04.2021 г. (неделя) от 10 часа ще се проведе курс на тема „Създаване на електронни тестове с Microsoft Forms и Google Forms“.

Описание на обучението: В курсa се представят възможностите на приложенията Microsoft Forms и Google Forms за създаване, поставяне към учениците и оценяване на тестове. Разглеждат се настройките на формулярите, видове тестови въпроси и възможностите за анализ на резултатите. Обучението е подходящо както за начинаещи, така и за вече използващи приложенията при оценяването на знанията на учениците в онлайн среда.

Продължителност: 16 часа (8 часа онлайн и 8 часа за самоподготовка)

Брой кредити: 1

Такса: 50 лв.

Таксата се внася в срок до 12.04.2021 г. по банков път на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД, гр. Стара Загора

IBAN–BG69UNCR76303100 1177 37

BIC код на Уникредит Булбанк - UNCRBGSF

ДИПКУ при ТрУ, гр. Стара Загора

В платежното нареждане се вписват трите имена на участника и „Курс № 2557“ 

Желаещите да получат фактура заявяват това на имейл dipku@trakia-uni.bg  като изпратят данните си.

Регистрация за участие направете тук до 12.04.2021 г.

Регистрираните участници ще получат линк и указание за включване в обучението на посочения в заявката имейл на 16.04.2021 г.