Стефка Караиванова

Стефка Караиванова

Асистент, д-р по методика на обучението по български език и литература

e-mail: gea@mail.bg

GSM: 088 716 0429

тел.: 042/ 617 456

 

Образование:

Магистър Българска филология

Магистър Интеркултурна комуникация

Основни дейности:

  • Преподавателска и организационна дейност в квалификационни форми с учители;
  • Консултативни и тематични курсове;

Научни интереси:

  • в областта на методиката на обучението по Български език и литература
  • в областта на литературознанието и теорията на комуникацията;
  • в областта на иновативните практики в образователна среда